heicluster

Naši členovia

Domov

Naši členovia

BIZ CONSULTING, S.R.O.

Zakladajúci člen

WISE3 S.R.O.

Zakladajúci člen

PRE GURMÁNOV, S.R.O.

Zakladajúci člen

ALBO, S.R.O.

Pridružený člen

K2go, s.r.o.

Pridružený člen

INBOX SK S.R.O.

Pridružený člen

D&D STUDIO S.R.O.

Pridružený člen

INFO PARTNER, S.R.O.

Pridružený člen

GM-LINK, S.R.O

Pridružený člen

BIZ SK, S.R.O.

Pridružený člen

CLFest, S.R.O.

Pridružený člen

LCE - Low cost expo, a.s.

Pridružený člen

Inbox Slovakia, s.r.o.

Pridružený člen

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

Spolupracujúca organizácia

PARTNERSTVÁ PRE PROSPERITU (PPP), O.Z.

Spolupracujúca organizácia

PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA FAKULTA INFORMATIKY

Pridružený člen

Spolupráca členov

Členom HEI môžu byť len právnické osoby, ktoré súhlasia s účelom HEI a stanovami HEI. HEI má dve skupiny členov

Členovia HEI sú povinní:

Členovia klastra sa stretávajú na valnom zhromaždení členov minimálne jedenkrát ročne. Zakladajúci členovia sa stretávajú na pavidelných stretnutiach minimálne jedenkrát za 2 týždne. Správna rada je najvyšší orgán HEI. Správnu radu tvoria nominanti všetkých zakladajúcich členov združenia. Každý zakladajúci člen združenia môže nominovať jedného člena správnej rady.

Ako sa stať členom

V prípade, že Vaša organizácia je IT spoločnosťou alebo spoločnosťou, ktorá zdieľa naše hodnoty a má záujem spolupodieľať sa na rozvoji priemyslu podujatí na Slovensku, budeme radi, ak sa stanete našim pridruženým členom alebo spolupracujcim subjektom.

Výška členských poplatkov pre členov, riadnych členov, pridružených členov, ako aj spolupracujúce subjekty, je určená nasledovne:

  • Pridružený člen – podnikateľský subjekt – 300 EUR / kalendárny rok
  • Pridružený člen – nepodnikateľský subjekt – 200 EUR / kalendárny rok
  • Nadštandardné členské kategórie – dohodou

V prípade záujmu o členstvo žiadateľ zasiela písomnú žiadosť, v slovenskom jazyku, obsahom ktorej je zdôvodnenie záujmu o členstvo v združení a uvedením činností, ktorými budúci člen mieni napĺňať účel založenia združenia.

Žiadateľ o členstvo zároveň zasiela vyplnený evidenčný list člena, výpis z registra (obchodného / z.p.o. / n.o. / iného príslušného registra), základné informácie o žiadateľovi formou prezentácie / propagačného materiálu, referencie z podobných organizácií, ktorých je členom a prípadne referencie od riadneho člena združenia.

Vyplnené dokumenty zašlite poštou na našu kontaktnú adresu alebo e-mailom.

Po doručení žiadosti a príslušných dokumentov sa uskutoční stretnutie medzi žiadateľom (týka sa iba žiadateľov z biznisovej sféry), výkonným riaditeľom združenia a členmi Správnej rady, ktorí sa budú chcieť rozhovoru zúčastniť, za účelom prediskutovania očakávaní a dôvodov vstupu do združenia a krátkeho popisu aktivít žiadateľa.

Následne bude žiadosť predložená na schválenie Správnej rade združenia.
V prípade otázok či pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať na info@heicluster.sk

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Členstvo v organizáciách a certifikácie

ÚNIA KLASTROV SLOVENSKA

V roku 2019 sa HEI stalo členom Únie klastrov Slovenska. Únia klastrov Slovenska vznikla v roku 2010 ako záujmové združenie právnických osôb s cieľom podpory rozvoja klastrov a klastrovej politiky na Slovensku.

 

CLUSTER MANAGEMENT EXCELLENCE LABEL BRONZE – STRIVING FOR CLUSTER EXCELLENCE

Po absolvovaní Cluster Management Benchmarking Exercise, ktoré uskutočnil European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA) of VDI/VDE Innovation + Technik GmbH bol klastru HEI udelený certifikát „Cluster Management Excellence Label BRONZE – Striving for Cluster Excellence“.