heicluster

HEI partnerom PMO Global Institute, Inc.

Project Management Office (PMO) je skupina pozostávajúca z interných a externých subjektov (stakeholders, záujmové skupiny atď.), ktorá definuje, udržiava a zabezpečuje štandardy pre projektové riadenie na poskytovanie strategických iniciatív.