heicluster

Zber údajov – analýza a mapovanie podujatí

V priebehu letných mesiacov v roku 2023 sa uskutočnil zber údajov na rôznych podujatiach organizovaných spoločnosťou HEI. Tento výskum sa realizoval počas obdobia, kedy sa spoločnosť postupne vracala k bežnej činnosti po pandémii.

Semináre na tému Zero Waste a Eco Friendly

Vzdelávanie v oblastiach eco-friendly (ekologicky priateľných) a zero waste (nulového odpadu) je kľúčové pre budovanie udržateľnej a zodpovednej spoločnosti v dnešnom svete.

Izrael 2018

Zástupca klastra House of Event Innovation (HEI) sa v roku 2018 zúčastnil kurzu pre 28 mladých podnikateľov z krajín V4

HEI na Eventfest Praha 2023

Dńa 21.03.2023 sa HEI zúčastní na pražskom Eventfeste, kde bude vystavovať systém bezhotovostných platobných služieb pre organizátorov podujatí

HEI partnerom PMO Global Institute, Inc.

Project Management Office (PMO) je skupina pozostávajúca z interných a externých subjektov (stakeholders, záujmové skupiny atď.), ktorá definuje, udržiava a zabezpečuje štandardy

HEI na Gastronomika San Sebastian 2022

United Kulinary, slogan 24. kongresu San Sebastián Gastronomika Euskadi v Baskicku, je prejavom schopnosti gastronómie spájať rôzne kultúry. Najdlhší gastronomický kongres na svete predstavil kulinársku panorámu

HEI partnerom Gastronomy Slovakia 2022

HEI sa zúčastnil najprestížnejšej kulinárskej udalosti roka 2022 na Slovensku – Medzinárodného sympózia, ktoré bolo jedinečné pre živé vystúpenia michelinských šéfkuchárov z celej Európy

Projekt ISPOS

HEI – združenie právnických osôb a nezávislých odborníkov zaoberajúcich sa otázkami týkajúcimi sa organizáciou a zabezpečením podujatí začalo dňa 01.09.2021 realizovať projekt Inovačné služby poskytované organizátorom podujatí

PPP spolupracuje s HEI

Prezident PPP M.Ištván a výkonný riaditeľ klastra House of Events Innovation (HEI) V.Bošiak podpísali memorandum o vzájomnej spolupráci.