heicluster

Izrael 2018

9.12.2018

Zástupca klastra House of Event Innovation (HEI) sa v roku 2018 zúčastnil kurzu pre 28 mladých podnikateľov z krajín V4 s názvom „The Entrepreneurial Ecosystem in Israel: Transforming an idea to a business“. Kurz organizovala Izraelská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu – Golda Meir Mashav Carmel International Training Center v spolupráci s Medzinárodným vyšehradským fondom a Ministerstvom zahraničných vecí Izraela. Cieľom kurzu bolo spoznať inovačný ekosystém Izraela a získať nové poznatky pre rozvoj inovačného potenciálu svojich firiem, čo prispelo neskôr aj ku vzniku HEI.