heicluster

PPP spolupracuje s HEI

Prezident PPP M.Ištván a výkonný riaditeľ klastra House of Events Innovation (HEI) V.Bošiak podpísali memorandum o vzájomnej spolupráci. PARTNERSTVÁ PRE PROSPERITU (PPP) je mimovládna nezisková organizácia, ktorá vznikla v januári 2001 a bola oficiálne zaregistrovaná v júni 2001. Základnou filozofiou našej činnosti je presvedčenie, že úspešná spoločnost musí nevyhnutne stáť na trvalej spolupráci a komunikácii politickej (teda rozhodovacej) sféry s občianskou. Vytváranie verejno-súkromných partnerstiev (public – privat partnerships) pod gesciou mimovládnej neziskovej organizácie považujeme za cestu k transparentnej spolupráci na skutočne spoločensky prospešných projektoch. Viac informácií: www.p3.sk