heicluster

Projekt ISPOS

Share This :

HEI – združenie právnických osôb a nezávislých odborníkov zaoberajúcich sa otázkami týkajúcimi sa organizáciou a zabezpečením podujatí začalo dňa 01.09.2021 realizovať projekt Inovačné služby poskytované organizátorom podujatí v rámci výzvy OPII-MH/DP/2020/10.3-29 – Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu sieťovania podnikov v Bratislavskom kraja. Cieľom projektu je prispieť k posilneniu výskumu, technologického rozvoja a inovácií, ktoré súvisia s organizáciou a zabezpečením podujatí a s podporou exportu služieb týkajúcich sa podujatí do EÚ a do celého sveta.