heicluster

Zber údajov – analýza a mapovanie podujatí

V priebehu letných mesiacov v roku 2023 sa uskutočnil zber údajov na rôznych podujatiach organizovaných spoločnosťou HEI. Tento výskum sa realizoval počas obdobia, kedy sa spoločnosť postupne vracala k bežnej činnosti po pandémii.

Semináre na tému Zero Waste a Eco Friendly

Vzdelávanie v oblastiach eco-friendly (ekologicky priateľných) a zero waste (nulového odpadu) je kľúčové pre budovanie udržateľnej a zodpovednej spoločnosti v dnešnom svete.

Izrael 2018

Zástupca klastra House of Event Innovation (HEI) sa v roku 2018 zúčastnil kurzu pre 28 mladých podnikateľov z krajín V4

HEI na Eventfest Praha 2023

Dńa 21.03.2023 sa HEI zúčastní na pražskom Eventfeste, kde bude vystavovať systém bezhotovostných platobných služieb pre organizátorov podujatí