heicluster

HEI partnerom PMO Global Institute, Inc.

Project Management Office (PMO) je skupina pozostávajúca z interných a externých subjektov (stakeholders, záujmové skupiny atď.), ktorá definuje, udržiava a zabezpečuje štandardy

HEI na Gastronomika San Sebastian 2022

United Kulinary, slogan 24. kongresu San Sebastián Gastronomika Euskadi v Baskicku, je prejavom schopnosti gastronómie spájať rôzne kultúry. Najdlhší gastronomický kongres na svete predstavil kulinársku panorámu

HEI partnerom Gastronomy Slovakia 2022

HEI sa zúčastnil najprestížnejšej kulinárskej udalosti roka 2022 na Slovensku – Medzinárodného sympózia, ktoré bolo jedinečné pre živé vystúpenia michelinských šéfkuchárov z celej Európy

Projekt ISPOS

HEI – združenie právnických osôb a nezávislých odborníkov zaoberajúcich sa otázkami týkajúcimi sa organizáciou a zabezpečením podujatí začalo dňa 01.09.2021 realizovať projekt Inovačné služby poskytované organizátorom podujatí

PPP spolupracuje s HEI

Prezident PPP M.Ištván a výkonný riaditeľ klastra House of Events Innovation (HEI) V.Bošiak podpísali memorandum o vzájomnej spolupráci.